Coordinació civil-militar de l’ONU

Lloc i data: 15 al 20 de maig de 2016

Curs de formació de les Nacions Unides en coordinació civil-militar per la regió de l’Orient Mitjà

La creixent magnitud i immediatesa de certs tipus d’emergències humanitàries ha portat a les Nacions Unides a establir directrius per a la mobilització i utilització de recursos militars i béns de protecció civil. Aquest curs de formació és una de les eines utilitzades per l’Oficina per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCAH) per millorar la resposta, eficàcia i eficiència de les operacions internacionals de resposta humanitària. Les forces armades i les organitzacions civils de resposta a emergències participen en aquest programa formatiu per augmentar el seu coneixement sobre com han de desplegar i utilitzar els recursos disponibles de la forma més apropiada i coordinada.

Objectius

Aquest curs de formació se centra en la relació entre les organitzacions militars i civils en escenaris d’emergència, en aspectes clau com ara l’ús de recursos militars i béns de protecció civil en operacions humanitàries o l’ús d’escortes per a combois humanitaris.

Els objectius són presentar el sistema de resposta d’emergència de Nacions Unides i els diferents rols de les agències humanitàries; entendre el paper d’OCAH en la coordinació de la resposta humanitària internacional; explicar les diferents directrius per a l’ús de recursos militars en emergències humanitàries; aplicar conceptes, principis i directrius a casos pràctics; proporcionar una introducció a les tècniques bàsiques exigides per a la coordinació eficaç civil-militar; i facilitar l’oportunitat de millorar aquesta xarxa de coordinació.

Organitzat per

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col·laboració amb l’Oficina de les Nacions Unides per a la Coordinació d’Afers Humanitaris (OCAH).

Més informació

Humanitarian Civil-Military Coordination (UN-CMCoord)

Links relacionats

Formulari d’inscripció 

Descripció del curs UN-CMCoord course

Built Process