Governabilitat local i construcció de pau

Event Description

Lloc i data: Barcelona, del 3 al 7 de juliol de 2017

Curs de formació en governabilitat local i construcció de pau

Després d’un conflicte violent, els governs locals s’enfronten a enormes desafiaments. Sovint els recursos humans i financers són escassos, la capacitat de proporcionar serveis és inadequada i el govern central és feble o absent. Malgrat aquestes dificultats i les divisions existents en la societat, els governs locals han de garantir serveis bàsics i promoure les condicions necessàries per a l’estabilitat, la pau i el desenvolupament. Per aconseguir aquests objectius, una governabilitat local inclusiva i sostenible és primordial.

Els participants tindran l’oportunitat de reflexionar sobre qüestions bàsiques com:

  • Com poden els governs locals promoure l’estabilitat i les condicions necessàries per al desenvolupament sostenible?
  • Quines lliçons es poden extreure dels diferents enfocaments per la consolidació de la pau duts a terme pels governs locals en diferents entorns de post conflicte?
  • Com es pot millorar l’efectivitat de l’ajut que els socis en desenvolupament presten als governs locals en contexts de post conflicte?
  • La descentralització: quan facilita el procés de construcció de pau i quan el perjudica? Quin és el rol dels governs locals en ambdós casos?

El curs analitzarà casos com ara l’Afganistan, Libèria, Sudan del Sud i els Balcans. També revisarà i facilitarà la comprensió del marc teòric sobre la descentralització i la construcció de pau. Això serà especialment rellevant per analitzar i comprendre millor el context local de cadascun dels participants. El curs explorarà l’impacte de les intervencions amb les quals els donants donen suport als governs locals i els esforços per crear les condiciones necessàries per a una pau duradora.

Objectius

Aquest és un curs interactiu en el qual s’espera que els participants puguin compartir la seva experiència i treballar en grups. Els participants tindran l’oportunitat de:

  • Analitzar els conceptes i les teories relacionades amb la construcció de pau i la governabilitat local.
  • Avaluar l’estat de l’economia política de descentralització.
  • Determinar fins a quin punt la descentralització en entorns de post conflicte pot tenir efectes contraproduents.
  • Reconèixer l’impacte de les intervencions en l’àmbit local centrades en l’afiançament d’una pau sostenible i un desenvolupament inclusiu i en relació amb la legitimitat de l’Estat.
  • Assessorar a representants de les administracions locals sobre com establir i promoure un enfocament inclusiu i sostenible.
  • Desenvolupar idees per avaluar les activitats locals en construcció de pau per la millora dels processos d’aprenentatge i sobre la importància d’una rendició de comptes transparent.

Aquest curs va dirigit al personal d’organitzacions d’ajut al desenvolupament, ONG s, ministeris i governs locals. També va dirigit als professionals que desitgen mantenir-se ben informats sobre la dimensió local dels processos de construcció de pau en països post conflicte.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb The Hague Academy for Local Governance de La Haia, Països Baixos.

Més informació

Més informació sobre el curs

Links relacionats

The Hague Academy for Local Governance

Built Process