Logística humanitària (7)

Lloc i data: Barcelona, del 27 al 31 de març de 2017

Curs de formació en logística humanitària (7)

La logística és un dels components més importants de l’assistència humanitària d’èxit. La prestació d’assistència correcta als beneficiaris adequats en el moment oportú requereix una plena comprensió i coneixement de la cadena d’aprovisionament. Els logístics han de contribuir contínuament amb els seus coneixements i experiència mentre que és mantén al dia amb les últimes pràctiques al terreny.

El curs de Logística Humanitària està dirigit als professionals de tots els sectors i disciplines de l’acció humanitària i presenta un marc per entendre els aspectes logístics de l’assistència humanitària i per explorar les formes en què la logística pot donar suport a la intervenció humanitària. Els participants tindran l’oportunitat de desenvolupar mètodes per la millora de la provisió d’ajuda.

La integració de l’acadèmia amb l’experiència de terreny dels participants té implicacions pràctiques en la ràpida evolució de l’entorn institucional humanitari, de les competències necessàries per aplicar les millors pràctiques al terreny i per a millorar el coneixement de la cadena d’aprovisionament en la prestació d’ajuda.

Objectius

Els participants estaran millor equipats per:

  • Definir els principals components i funcions de la cadena de subministrament humanitària que inclouen la relació entre la preparació i la resposta.
  • L’estratègia push-pull i la seva aplicació en situacions d’emergència; i les xarxes de logística ascendents i descendents.
  • Definir els actors clau en una operació d’emergència, descriure el seu compromís amb les Nacions Unides, i el rol fonamental de les aliances per una cadena de subministrament humanitària eficaç.
  • Aplicar i avaluar els conceptes de logística, com ara els temps de lliurament al beneficiari, la importància dels termes comercials i de lliurament, els avantatges i desavantatges de diferents modes de transport, el propòsit i la gestió de magatzems, l’abastament i la identificació dels principals mètodes d’adquisició de béns (tenint present els mercats locals i internacionals), i el paper de la informació/comunicació en la cadena de subministraments humanitaris.
  • Valorar críticament el paper de la logística en la configuració del tipus d’intervencions que emfatitzen els actors internacionals i dels indicadors utilitzats per mesurar l’èxit de les intervencions.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb el Center for International Humanitarian Cooperation (CIHC) i l’Institute for International Humanitarian Affairs (IIHA) de la Universitat de Fordham, EUA.

Els cursos de CICH-IIHA se celebren regularment cada any a diversos llocs del món, com ara Nova York, Berlin, Ginebra, Istanbul, Barcelona, Nairobi i Penang a Malàisia, i tots ells formen part d’un Màster Internacional en Acció Humanitària (MIHA), reconegut per la prestigiosa Universitat de Fordham, ubicada a Nova York. Els alumnes poden cursar els diferents mòduls de forma individual o com a part integrant del Màster Internacional.

Més informació

Més informació sobre el curs

Links relacionats

Institute of International Humanitarian Affairs (IIHA)

Built Process