Migracions forçoses (7)

Lloc i data: Barcelona, del 10 al 14 d’abril de 2017

Curs de formació en migracions forçoses

Les migracions, per desplaçament forçós o migració econòmica dels més pobres, són sovint un factor crucial entre el fet de fugir de la pobresa, la persecució i el perill o bé entrar en situacions encara més perilloses. Sovint les persones que van a la cerca de la millora dels seus mitjans de subsistència i de seguretat, es converteixen en víctimes de traficants i tractants. Els curs busca una major conscienciació i comprensió de la complexa interacció entre les migracions i les intervencions humanitàries des del punt de vista del migrant, de les autoritats d’acollida nacionals o d’un altra regió o país, i el treballador humanitari. Aquest curs es duu a terme juntament amb l’Organització Internacional per les Migracions (OIM).

Les migracions forçoses són una de les característiques més significatives de les crisis humanitàries. Són alhora el resultat i la font de patiment i comporten molts dels elements de les emergències complexes com ara les malalties infeccioses, la manca d’aigua i sanejament; la desnutrició, la desocupació i moltes altres. A més d’aquestes vulnerabilitats, els migrants es tornen vulnerables als contrabandistes, traficants i molts altres abusadors. Fins i tot més enllà d’aquestes amenaces, l’experiència del desplaçament és profundament perjudicial per a l’esfera social de les persones afectades i el seu sentit fonamental del ser.
Aquest curs prepara els treballadors humanitaris, funcionaris de govern, personal militar i altres professionals amb les eines necessàries per treballar amb eficàcia amb migrants i refugiats i a desenvolupar una major conscienciació i comprensió de la complexa interacció entre la migració i les intervencions humanitàries des del punt de vista del migrant, les autoritats nacionals, i el treballador humanitari.

Objectius

Els participants estaran millor equipats per:

  • Definir i articular les causes i els resultats de la migració forçosa.
  • Explicar la relació entre la migració i l’ajuda humanitària.
  • Identificar els factors “push&pull” de les migracions.
  • Comprendre les implicacions psicosocials de la migració.
  • Examinar críticament el discurs acadèmic i mediàtic en les seves representacions del migrant i dels relats relacionats amb el desplaçament.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb el Center for International Humanitarian Cooperation (CIHC) i l’Institute for International Humanitarian Affairs (IIHA) de la Universitat de Fordham, EUA.

Els cursos de CICH-IIHA se celebren regularment cada any a diversos llocs del món, com ara Nova York, Berlin, Ginebra, Istanbul, Barcelona, Nairobi i Penang a Malàisia, i tots ells formen part d’un Màster Internacional en Acció Humanitària, reconegut per la prestigiosa Universitat de Fordham, ubicada a Nova York. Els alumnes disposen de l’opció de cursar els diferents mòduls de forma individual o com a part integrant del Màster Internacional.

Més informació

Més informació sobre el curs

Links relacionats

Institute of International Humanitarian Affairs (IIHA)