(Re)integració i seguretat comunitària

Event Description

Lloc i data: Barcelona, del 10 al 17 de juliol de 2016

Curs de formació en (re)integració i seguretat de base comunitària

El curs de formació especialitzada sobre la (Re)integració i la Seguretat de Base Comunitària (CBRS per les seves sigles en anglès) per a professionals presenta un enfocament innovador i més ampli per a definir programes de treball sobre la (re)integració, la integració, la resiliència i la seguretat de la comunitat basats en el context i impulsat per la comunitat. Respon a les diferents dinàmiques dels processos de (re)integració i resiliència amb els grups destinataris (per exemple, els ex combatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de les forces i grups armats i altres joves en situació de risc) i les comunitats receptores o d’acollida.

En general diversos projectes de (re)integració, autosuficiència i seguretat comunitària ocorren de forma paral·lela. Aquest fet tendeix a crear més divisions en les comunitats, i sovint els projectes no són sostenibles. La majoria dels programes estan molt centralitzats i per tant no responen adequadament als contextos locals, ni a l’autonomia dels actors locals per planificar, executar i fer seus aquests processos. Aquest curs explora aquestes dinàmiques i proposa diferents mitjans per construir ponts i acostar diferents enfocaments sobre la (re)integració, la seguretat de la comunitat, i la resiliència amb la finalitat de promoure solucions duradores, l’estabilitat, el desenvolupament econòmic local, i la (re)integració dels diferents grups en el seves comunitats receptores o d’acollida.

Objectius

Aquest curs té l’objectiu específic de reunir professionals experimentats d’arreu del món per discutir enfocaments i teories d’avantguarda, per compartir experiències i per desenvolupar noves habilitats per poder planificar amb eficàcia i oferir programes integrals de (re)integració i de seguretat basats i impulsats en la comunitat.

El curs permetrà als participants avaluar les especificitats dels diferents contextos de programació, desenvolupar respostes programàtiques informades i coherents, i coordinar i implementar programes socioeconòmics de (re)integració i de seguretat comunitat coherents i contextuals impulsats en col·laboració amb les comunitats. Els objectius generals del curs són:

  1. Crear un enteniment comú dels diferents enfocaments dels programes de (re)integració, resiliència i seguretat comunitària i construir ponts entre els participants involucrats en aquests diferents àmbits;
  2. Obtenir les eines per avaluar eficaçment les dinàmiques del context local en la programació de CBRS;
  3. Aprendre a dissenyar programes CBRS impulsats pel context local i de forma participativa;
  4. Obtenir les eines per posar en pràctica la programació CBRS impulsada pel context incloent:informació, assessorament i sistemes de referència, assistència específica per a la(re)integració, desenvolupament econòmic i social local, infraestructura comunitària, components socials, la gestió i seguretat dels arsenals d’armes petites i lleugeres;
  5. Aprendre com abordar qüestions transversals, incloent la informació pública, les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos naturals, la capacitat de resposta en qüestions de gènere i d’edat, la sensibilitat al conflicte, i el desenvolupament de noves capacitats;
  6. Explorar modalitats d’execució i processos innovadors de supervisió i avaluació impulsats per la comunitat.

Organitzat per

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) juntament amb Transition International (TI).

Més informació

Més informació sobre el curs, inscripcions i preu de matricula

Links relacionats

Transition International 

Integrated DDR Training Group (IDDRTG)

Built Process