Processos de desarmament i desmobilització

Event Description

Lloc i data: Barcelona, del 20 de novembre al 1 de desembre de 2017

Curs de formació sobre processos de desarmament, desmobilització i reintegració d’excombatents

En països que surten d’un conflicte violent i/o de crisis polítiques i socials greus, l’èxit de la transició d’un estat de conflicte a la pau sovint depèn de la creació d’un clima de confiança i seguretat, que prepari el camí i permeti dur a terme tota una sèrie d’activitats necessàries per a la construcció de la pau. El procés de DDR és un component indispensable per a aquesta construcció de pau.

Els processos de DDR comprenen el cessament del conflicte entre les parts i la reintegració d’excombatents a la vida civil. Pretenen abordar els problemes de seguretat post-conflicte que resulten d’haver deixat els excombatents sense mitjans de vida o xarxes de suport altres que les dels ex camarades durant el crític període de transició des del conflicte.

Els processos de DDR també estan sovint estretament vinculats als processos de reforma del sector de la seguretat (RSS) com ara la reforma de la policia i la integració de l’exercit. DDR també es preocupa de la reinserció econòmica i social dels excombatents, de les seves famílies i dels nens associats a les forces en combat per afavorir la seva implicació i puguin esdevenir actors de pau.

Si bé la major part d’un programa de DDR sempre se centrarà en els excombatents, el beneficiari ideal dels programes ha de ser la comunitat entesa en el seu més ampli sentit.

Aquest curs està en gran mesura basat en els estàndards integrats de DDR de les Nacions Unides (IDDRS) que guien els principis, condicions prèvies, estratègies i enfocaments bàsics necessaris per dur a terme processos integrats de desarmament, desmobilització i reintegració d’ex-combatents (DDR).

Objectius

Aquest curs proporcionarà una visió completa dels programes de Desarmament, Desmobilització i Reintegració d’excombatents. Mitjançant l’estudi de casos i els exercicis pràctics, el curs s’endinsarà en els mecanismes de desmobilització i destrucció d’armament, així com en les campanyes d’informació necessàries per a l’assoliment dels objectius. Els participants aprendran a identificar els socis i les aliances estratègiques necessàries per al disseny de programes. També s’explicaran els processos de control i avaluació de programes de DDR i les vies de reintegració social i econòmica dels excombatents que han donat millors resultats. El tema també s’analitzarà des d’una perspectiva de gènere i tenint en compte els casos de nens soldat. El curs combinará l’experiència de diferents programes de DDR amb una visió teòrica del tema.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB), en col·laboració amb la Folke Bernadotte Academy de Suècia i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Més informació

Més informació sobre el curs, inscripcions online i preu de matrícula

Links relacionats

Folke Bernadotte Academy

Grup Integrat de Formació en DDR – IDDRTG

 

Built Process