Promoure canvis positius en entorns complexes

Event Description

Lloc i data: Barcelona del 23 al 26 de maig de 2016

Curs d’eines pràctiques per promoure canvis positius en entorns complexes

Curs introductori de 4 dies que combina les lliçons apreses i les eines pràctiques de dos programes de CDA collaborative learning programs: Do No Harm (DNH- Acció sense dany) i Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP). DNH és l’instrument principal de CDA per garantir l’enfocament de la sensibilitat al conflicte en totes les intervencions internacionals. RPP ajuda als professionals i als responsables de formulació de polítiques a emprendre accions eficaces i a aplicar el pensament sistèmic/estratègic en totes les etapes dels programes de pau.

Aquest curs combina elements dels dos programes de CDA sobre sensibilitat al conflicte i construcció de pau i ofereix una introducció als dos programes demostrant la complementarietat i aplicació d’aquestes eines i processos analítics.

El curs d’Eines Pràctiques és pràctic i interactiu i reserva temps suficient per que els participants puguin practicar amb les eines per entendre millor la seva aplicació. S’anima als participants a intercanviar i posar en pràctica durant el curs les lliçons apreses en els seus propis programes d’intervenció. El curs es especialment apropiat per les persones que treballen en construcció de pau i sensibilitat al conflicte i per als professionals que busquen una única oportunitat d’introducció als dos programes DNH i RPP.

Aquest curs no inclou els programes Pensament Sistèmic o Anàlisi Sistèmic de Conflictes.

Objectius

Els participants estaran millor equipats per:

  • Analitzar els seu context de treball.
  • Identificar punts d’entrada i prioritzar les intervencions.
  • Formular objectius programàtics i estratègies de canvi.
  • Comprendre i anticipar l’impacte dels programes d’intervenció en el context on es duen a terme i avaluar-los durant la implementació.
  • Utilitzar les avaluacions per identificar les opcions d’ajust dels programes o el seu replantejament.

Organitzat per

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona juntament amb CDA collaborative learning programs.

Més informació

Més informació sobre el curs, inscripcions i preu de matrícula

Links relacionats

CDA Collaborative Learning Projects