DIPLOMA INTERNACIONAL D’ASSISTÈNCIA HUMANITÀRIA (IDHA) 42

Event Description

Lloc i data: Barcelona, del 2 de febrer al 1 de març de 2014

Diploma Internacional d’Assistència Humanitària (IDHA) 42

El Diploma Internacional d’Assistència Humanitària (IDHA) és un programa de quatre setmanes intensives de formació dirigit a una àmplia gamma de professionals de l’ajuda humanitària i que inclou més de 200 hores de conferències, presentacions, debats i treball en grup. El curs proporciona orientació acadèmica i pràctica als problemes actuals en l’àmbit humanitari. El disseny del programa permet la participació dels treballadors humanitaris que estan en actiu amb una interrupció mínima de les seves operacions actuals. El IDHA aborda una àmplia gamma de les disciplines que componen un programa humanitari. Entre elles es troben la gestió, la psicologia, l’antropologia, la comunicació, el medi ambient, l’educació, la resolució de conflictes, el dret internacional, les relacions civils / militars, la política i l’economia.

Aspectes destacats del curs
· Flexible i rendible
· Dirigit per professionals i orientat al treball de terreny
· Alumnat professional
· Basat en escenaris i situacions actuals
· Xarxa d’exalumnes en actiu

Un aspecte important del programa IDHA es promoure la cooperació i el treball en equip i fomentar l’intercanvi de coneixements dels participants com a membres d’un “sindicat”. Els participants treballen junts en “sindicats” durant el curs.

Objectius: (1) proporcionar una àmplia visió de les necessitats dels refugiats i dels desplaçats interns que es troben en situacions o entorns aguts i crònics i equipar als voluntaris i professionals del sector amb el coneixement, la comprensió i les habilitats que són essencials per garantir serveis eficaços en una crisi humanitària, (2) millorar el rendiment eficient del treball humanitari a nivell individual i com a membres d’un equip, en situacions agudes i cròniques de conflicte i desastre, (3) promoure la cooperació i el diàleg entre les organitzacions internacionals, governamentals, i agències no governamentals que participen en l’acció humanitària (assistència i protecció), (4) avaluar les intervencions i identificar exemples de bones pràctiques, i (5) examinar formes per preveure i evitar les crisis humanitàries.

Organitza: Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb l’Institute for International Humanitarian Affairs (IIHA) de la Universitat de Fordham, EUA.

Més informació sobre el curs, inscripcions, preus de matrícula i beques

Built Process