Negociant la pau i la justícia

Lloc i data: Barcelona, del 9 al 13 d’octubre de 2017

Negociant la pau i la justícia: curs sobre el paper de la justícia transicional en els processos de pau

En situacions posteriors a violacions massives i sistemàtiques dels drets humans, la justícia transicional pretén restablir la confiança en l’estat de dret mitjançant enfocaments centrats en els drets de les víctimes i la prevenció de noves violacions. Aquest propòsit es porta a terme mitjançant l’aplicació de polítiques i mesures que varien en forma i seqüència i que poden tenir lloc durant períodes curts o de més llarga durada. Convencionalment, aquestes mesures inclouen processaments penals, comissions d’investigació i “comissions de la veritat”, programes tots ells orientats a la reparació individual i col·lectiva, així com l’adopció de mesures de reforma constitucional, legal i institucional. La característica principal de la justícia transicional és que pretén assolir els seus objectius en condicions on es donen importants restriccions polítiques.

Les situacions de negociació de la pau per acabar amb un conflicte representen potser el context més desafiant en què aquestes restriccions es donen d’una forma més evident. Les negociacions de pau són cada cop més, processos més enllà d’unes simples converses entre les parts en conflicte: sovint inclouen representants de les persones més afectades pel conflicte, en particular, les víctimes, i en general, de la societat.

Els processos de pau són molt més que trobar una forma d’atendre les necessitats de les víctimes que busquen justícia: han de posar fi a les conseqüències negatives d’un conflicte; adreçar les crisis humanitàries causades pel mateix i proposar solucions viables per a les causes subjacents del propi conflicte. Tanmateix, la necessitat de fer front a les greus violacions dels drets humans comeses durant el conflicte constitueix sovint un profund repte per a la resolució del mateix.

L’ICTJ, el BIPRC i l’ICIP es complauen a anunciar un Curs Intensiu sobre Processos de Justícia Transicional i Pau. Aquest curs se centrarà en exemples pràctics de processos de pau recents o paradigmàtics on la qüestió de la justícia constitueix una part important del context de negociació del conflicte.

Objectiu

L’objectiu del curs és proporcionar als participants una base sòlida en els fonaments de la justícia transicional i comprendre els reptes, les opcions i les implicacions dels diferents enfocaments de la qüestió de justícia en els processos de pau.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb el International Center for Transitional Justice (ICTJ) i l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

Més informació

Més informació sobre el curs, inscripcions i preus de matrícula

Links relacionats

Institut Català Internacional per la Pau

The International Center for Transitional Justice (ICTJ)

Built Process